ทั่วไป

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

3views

ภาพห้องนอนสาวๆ ต่างกันมากมันอาจขึ้นอยู่กับสถานที่ หรือเบื้องหลังทางสังคมนั่นเอง และในแต่ละภาพก็ยังถ่ายทอดลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสาวๆ แต่ละประเทศออกมาให้เราได้เห็นกันอีกด้วย จะมีห้องแบบไหนบ้าง ลองมาดูกันเลย.. โดยภาพพวกนี้ถ่ายโดย Gabriele Galimberti และ Edoardo Delille

1.Mickayla Skaife อายุ 23 ปี จาก London, Great Britain

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

2.Aisha Mohhamed อายุ 25 ปี จาก Abu Dhabi, UAE

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

3.Katja Preising อายุ 27 ปี จาก Cologne, Germany

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

4.Vii อายุ 27 ปี จาก Bangkok, Thailand

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

5.Katelyn Mescali อายุ 20 ปี จาก New York, USA

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

6.Aim อายุ 19 ปี จาก Kho Kret, Thailand

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

7.Maaike Boersma อายุ 29 ปี จาก Haarlem, Netherlands

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

8.Elise อายุ 26 ปี จาก Colgne, Germany

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

9.Jaad อายุ 30 ปี จาก Mumbai, India

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

10.Hannah Bruning อายุ 24 ปี จาก Amsterdam, Netherlands

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

11.Celine Van de Velde อายุ 22 ปี จาก Berlin, Germany

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

12.Carrie Lee อายุ 31 ปี จาก Beijing, China

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

13.Shrei Nga อายุ 23 ปี จาก Kampong Plak, Cambodia

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

14.Lisa Joy อายุ 33 ปี จาก Sydney, Australia

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

15.Susanna Campana อายุ 27 ปี จาก Paris, France

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

16.Du อายุ 24 ปี จาก Bangkok, Thailand

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

17.Lao Lao อายุ 28 ปี จาก Beijing, China

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

18.Danai Gurdomichali อายุ 20 ปี จาก Suonio, Greece

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

19.Giselle Diaz อายุ 20 ปี จาก Rio De Janeiro, Brazil

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

20.Jeng อายุ 19 ปี จาก Kampong Plak, Cambodia

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

21.Altidon Rose Chelain อายุ 19 ปี จาก Maniche, Haiti

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

22.Cynthia Maria Aramoni อายุ 23 ปี จาก Beirut, Lebanon

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

23.Bogol Antoni อายุ 19 ปี จาก Edea, Cameroon

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

24.Tino อายุ 26 ปี จาก Beirut, Lebanon

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

25.Julie Becktold อายุ 19 ปี จาก Vevey, Switzerand

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

26.Rachel Hamburg อายุ 24 ปี จาก Palo Alto, USA

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

27.Ria Е. McCarty อายุ 29 ปี จาก Varese, Italy

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

28.Eugenie Manisalidi อายุ 25 ปี จาก Athens, Greece

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

29.Erica Jacobs อายุ 25 ปี จาก Hermosa Beach, USA

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

30.Van Ksi อายุ 24 ปี จาก Beijing, China

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

31.Katerinai Stati อายุ 27 ปี จาก Athens, Greece

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

32.Christina Mercedes De La Rosa Mendosa อายุ 23 ปี จาก Cartagena, Colombia

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

33.Vanessa Stivens อายุ 19 ปี จาก Santa Cruz, California

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

34.Enas Sherif อายุ 22 ปี จาก Cairo, Egypt

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

35.Gessiane และ Jessica Tiago da Silva อายุ 20 ปี จาก Rio de Janeiro, Brazil

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

36.Jacqueline Jane Jakulan อายุ 29 ปี จาก Abu Dhabi, UAE

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

37.Kai อายุ 23 ปี จาก Beijing, China

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

38.Huan Tan อายุ 25 ปี จาก Beijing, China

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

39.Sandhini Poddar อายุ 31 ปี จาก Mumbai, India

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

40.Eva Yacou อายุ 34 ปี จาก North Las Vegas, Nevada, USA

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

41.Asli Cuhaci อายุ 23 ปี จาก Istanbul, Turkey

โครตพีค!! 41 ภาพ ‘ห้องนอน’ ของผู้หญิง จากหลายประเทศทั่วโลก

และภาพห้องนอนทั้งหมดนี้ ก็ทำให้เราได้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเธอแต่ละคนได้อย่างชัดเจน

ที่มา : brightside.me

Leave a Response